For mange høres kanskje til og med ordet «budsjett» i seg selv avskrekkende ut, og det er selvfølgelig ikke alle som har et månedsbudsjett. Det det for bedrifter, eller for et helt land, er helt nødvendig med et budsjett, kan en privatperson selvfølgelig klare seg uten et budsjett. Men det blir på en måte som å kjøre bil uten å ha noe oversikt over hvor raskt du kjører, eller hvor mye bensin som er igjen…

Grunnleggende om et husholdningsbudsjett

Når du skal sette opp budsjett for første gang, da bør du gjøre det enkelt. Du trenger ikke noe spesielt skjema, programvare eller bruke noen spesielle begreper. Hva er et budsjett egentlig? Jo, til syvende og sist er det en plan for hvordan du skal benytte de pengene du tjener. I sin aller enkleste form trenger du altså egentlig bare å gjøre tre ting:

  • Lag en liste med alle inntekter du har en måned, for eksempel lønn, ekstrainntekter og eventuelle stønader, pensjon og lignende.
  • Lag så en liste til med alle utgifter du har hver måned. Her kan du enten gjette, eller prøve å se fra kontoutskrifter hva som er realistisk. Noen kostnader, som lån eller husleie, er ofte faste.
  • Trekk utgiftene fra inntektene, forhåpentligvis er summen fortsatt positiv eller i null.

For å sette opp budsjett trenger du egentlig bare å gjøre en slik liste som utgangspunkt, og så se hva du kan tilpasse eller gjøre annerledes basert på listen du har laget.

Hvis det viser seg at du har mye penger til overs hver måned, etter at du har trukket fra utgiftene, er det selvfølgelig kjempefint. Pass på å spare penger du får til overs, men ta også en titt på dine inntekter og kostnader. Det at du går pluss, betyr ikke med automatikk at du benytter din tilgjengelige inntekt riktig. Det kan være at du får innsikt i at du bruker unødvendig mye penger på noen områder, og du kan kanskje spare inn på noen?

Hvis du i utgangspunktet går i minus, da trenger du definitivt et budsjett for din privatøkonomi. For å unngå at du mister kontrollen over din økonomi, må du jobbe med budsjettet og prøve å redusere kostnader, eller få nye inntekter. Med en god oversikt i budsjettet blir denne jobben mye enklere.

Bruke budsjettet som et verktøy

Store selskaper har formaliserte prosesser der de lager budsjett i en lang prosess, og så følger opp resultater mot budsjettet hver måned. Så komplisert skal det selvfølgelig ikke være for en privatperson. Samtidig er et viktig poeng med et budsjett, at det skal være et aktivt styringsverktøy. Det er det mange privatpersoner, og overraskende mange bedrifter, som faktisk ikke benytter det som. Hvis vi tar en bedrift som eksempel, da kan det være mange bedrifter som synes alle kostnader som er lavere enn budsjett er en god ting. Men er det egentlig det? Hvorfor er kostnadene lavere enn budsjettet, det betyr jo at vi ikke følger planen som ble laget?

For å heller benytte privatøkonomi som eksempel, kan vi tenke på et budsjett med for eksempel en kostnadskategori for trening og en for godteri. Tenk at du en måned har brukt 500 kr, istedenfor budsjettert 100 kr, på godteri. Samtidig har du brukt 0 kr, istedenfor budsjettert 1 000 kr, på trening. I utgangspunktet, hvis du bare ser på budsjettet som et enkelt mål, kan det se positivt ut. Du brukte jo 500 til sammen, istedenfor 1 100 som var budsjettert. Men hvis du ser nærmere på detaljene, kan det jo ikke være bra at du brukte mye mer penger på godteri, og mindre på trening.

Det er altså som et dynamisk styringsverktøy som et budsjett fungerer best. Det betyr dessuten at du jevnlig bør tilpasse budsjettet ditt. Det er definitivt ikke feil å endre på et budsjett, kanskje til og med hver måned, så lenge som et er en fornuftig tanke bak det. Budsjettet skal hjelpe deg med økonomien, ikke være en ekstra byrde.